Trải nghiệm thực tế tab Sets của Windows 10 - cách bạn mở cửa sổ Win sẽ thay đổi nhiều từ nay - Android

Get it on Google Play

Trải nghiệm thực tế tab Sets của Windows 10 - cách bạn mở cửa sổ Win sẽ thay đổi nhiều từ nay - Android

Sets là nỗ lực lớn nhất của Microsoft từ nhiều chục năm nay liên quan đến việc chạy đa nhiệm của Windows, và nó không chỉ là một thay đổi về giao diện hay một tiện ích như chức năng Timeline mới. Sets là một thứ lớn hơn, một cách chạy đa nhiệm sử dụng tab với một ý niệm hoàn toàn mới và chưa có hệ điều hành nào khác làm được như Sets.


Sets hiện chỉ mới cho phép người dùng thử nghiệm beta, bạn có thể xem thêm hướng dẫn trong bài:...
Bấm để mở rộng...
Trải nghiệm thực tế tab Sets của Windows 10: cách bạn mở cửa sổ Win sẽ thay đổi nhiều từ nay

18/05/2018 04:57 PM