Trải nghiệm sử dụng bút S Pen trên Galaxy Tab S4 trong việc xử lý ảnh hằng ngày - Android

Get it on Google Play

Trải nghiệm sử dụng bút S Pen trên Galaxy Tab S4 trong việc xử lý ảnh hằng ngày - Android

Công việc của mình thường đụng rất nhiều đến hình ảnh và việc xử lý ảnh, việc chụp hình xong cần retouch (hậu kỳ) lại sau đó mới giao cho khách hàng. Quy trình trước đây là mình thường chụp xong, chép file vào máy tính sau đó dùng các phần mềm xử lý ảnh như Lighroom và Photoshop xử lý tiếp sau đó mới xuất file giao, nhiều khi như vậy rất mất thời gian mà không phải khi nào cũng có sẵn máy tính để làm.

Hiện nay, với sự ra đời của các loại smartphone, tablet với cấu hình phần cứng ngày càng...

Trải nghiệm sử dụng bút S Pen trên Galaxy Tab S4 trong việc xử lý ảnh hằng ngày

02/10/2018 05:12 AM