Trước án phạt lớn, Google phải gợi ý trình duyệt, trình tìm kiếm thay thế cho người dùng châu Âu - Android

Get it on Google Play

Trước án phạt lớn, Google phải gợi ý trình duyệt, trình tìm kiếm thay thế cho người dùng châu Âu - Android

Trình duyệt web và trình tìm kiếm? Google có cả 2 và cả 2 đều đứng đầu về độ phổ biến, bất cứ ai dùng điện thoại Android đều mặc định sử dụng 2 sản phẩm này. Tuy nhiên sau án phạt đến 5 tỉ USD tại châu Âu do vi phạm luật chống độc quyền thì Google đã phải thay đổi thái độ bằng việc giới thiệu những trình duyệt và trình tìm kiếm khác cho người dùng Android tại khu vực kinh tế...

Trước án phạt lớn, Google phải gợi ý trình duyệt, trình tìm kiếm thay thế cho người dùng châu Âu

20/04/2019 06:14 AM