Top 10 những quốc gia đáng để đi du lịch trong năm 2019 - Android

Get it on Google Play

Top 10 những quốc gia đáng để đi du lịch trong năm 2019 - Android

Theo hiệp hội kinh tế tài chính thế giới (World Economic Forum - WEF) đề ra 10 quốc gia đáng giá để đi du lịch. Có thể WEF dựa theo báo cáo tài chính của ngành du lịch của từng nước và cả số lượng...
Theo hiệp hội kinh tế tài chính thế giới (World Economic Forum - WEF) đề ra 10 quốc gia đáng giá để đi du lịch. Có thể WEF dựa theo báo cáo tài chính của ngành du lịch của từng nước và cả số lượng người book vé đến đất nước đó và kèm theo nhiều yếu tố tích cực khác.

Tốp 10 quốc gia để đi du lịch trong năm 2019

1. Tây Ban Nha

Dulich_Tay_ban_nha.jpg

Nằm ở đầu danh sách là Tây Ban Nha - quê hương của các lễ hội đấu bò tót. Quốc gia còn có nhiều địa...

Top 10 những quốc gia đáng để đi du lịch trong năm 2019

12/09/2019 06:24 AM