Thi ảnh 'Bình minh + Hoàng hôn' - Giải thưởng - Máy in ảnh A4 Canon, ví SEN 3 ... - Android

Get it on Google Play

Thi ảnh 'Bình minh + Hoàng hôn' - Giải thưởng - Máy in ảnh A4 Canon, ví SEN 3 ... - Android

Mời anh em thi ảnh chủ đề "Bình minh & Hoàng hôn". Giải thưởng là máy in ảnh Canon + ví da SEN của Khacten.com và nhiều phần quà khác. Cuộc thi dành cho tất cả mọi người, không giới hạn không gian, không giới hạn thiết bị ghi hình, không giới hạn thời gian ảnh được chụp, và số lượng ảnh. Top 20 sẽ được in ra trưng bày ở Tường Ảnh.

Kết thúc cuộc thi, trong buổi trao...

Thi ảnh "Bình minh & Hoàng hôn" - Giải thưởng: Máy in ảnh A4 Canon, ví SEN 3 ...

02/10/2018 06:33 PM