Tham gia dự án gây quỹ Indiegogo / Kickstarter, bạn được và mất gì - Android

Get it on Google Play

Tham gia dự án gây quỹ Indiegogo / Kickstarter, bạn được và mất gì - Android

Crowdfunding - Gây quỹ cộng đồng là gì?

Nếu các bạn có xem các chương trình Khởi nghiệp hay Thương Vụ Bạc Tỷ (Shark Tank) thường thấy rằng những ai muốn khởi nghiệp thường chọn 1 nhà đầu tư nào đó cho sản phẩm của họ. Nhưng với Gây quỹ cộng đồng (crowdfunding) thì khác, bạn sẽ có thể kêu gọi vốn bởi tất cả mọi người trên thế giới thông qua các trang gây quỹ . IndiegogoKickStarter là 2 trang gây quỹ lớn nhất hiện nay thường được...

Tham gia dự án gây quỹ Indiegogo / Kickstarter, bạn được và mất gì?

05/12/2018 09:08 PM