Thử vụ sóng yếu của iPhone Xs và Xs Max - bắt mạch và bốc thuốc - Android

Get it on Google Play

Thử vụ sóng yếu của iPhone Xs và Xs Max - bắt mạch và bốc thuốc - Android

Hình trên so sánh mạng iPhone X và iPhone Xs Max, chung mạng chung profile. Bức hình nói lên tất cả. Dù sao thì hôm nay cũng rảnh nên kiếm việc gõ gõ và viết viết. Anh em lưu ý sẵn là viết hơi dài do thói quen viết lan man chưa khắc phục được nhé :D

Tình trạng lỗi

Lỗi này được report từ những ngày đầu tiên mở bán bộ đôi iP Xs và Xs Max. Các báo cáo chính trên trang diễn đàn của Apple cũng như trên những diễn đàn nổi tiếng về công nghệ hay trên...

Thử vụ sóng yếu của iPhone Xs và Xs Max: bắt mạch và bốc thuốc

02/10/2018 06:17 AM