Thử nước iPhone Xs Max - bao biển, bao hồ, bao rửa không bao thùng đá - Android

Get it on Google Play

Thử nước iPhone Xs Max - bao biển, bao hồ, bao rửa không bao thùng đá - Android

Mình thử mang iPhone Xs Max dùng trong mọi trường hợp hàng ngày của mình như dùng dưới mưa, rửa máy, đi bơi hồ, đi lặn biển. iPhone Xs Max đều an toàn và hoạt động tốt. Một điểm anh em có thể lưu ý là màn hình cảm ứng vẫn dùng rất tốt cho dù mới dưới biển hay mới dưới hồ lên. Trước giờ các điện thoại chống nước thì gặp khó khăn chỗ này, vụ cảm ứng 120Hz thể hiện được sự vượt trội ở chỗ này.Thử ở mức độ nặng đô hơn là cho vào thùng đá tinh khiết nhiệt độ...

Thử nước iPhone Xs Max: bao biển, bao hồ, bao rửa không bao thùng đá

01/10/2018 06:13 AM