Thử độ bền Nokia 8110 - không thể phá huỷ - Android

Get it on Google Play

Thử độ bền Nokia 8110 - không thể phá huỷ - Android

Nokia 8110 quá bền, làm đủ trò mà nó không thể nào bị phá hủy được. Nắp bung ra, pin bung ra, gắn vào lại lên... Đúng là cái điện thoại ít kính, nhiều nhựa thì khó mà hư được. Tuy máy mở vẫn lên, vẫn chạy bình thường nhưng sạc không còn vào nữa.Các hạng mục thử:
  • Rớt từ mặt bàn 80cm
  • Rớt khi nghe điện thoại 155cm
  • Rớt khi lên cầu thang
  • Vứt từ độ cao 250cm
  • Xe máy cán qua
  • Xe hơi cán qua
  • Rớt từ độ cao 500cm
  • Đập cực mạnh vào mặt...

Thử độ bền Nokia 8110: không thể phá huỷ

16/05/2018 06:15 AM