Thế hệ Ryzen 3000 tiếp tục dùng socket AM4, X570 sẽ hỗ trợ PCIe 4.0 - Android

Get it on Google Play

Thế hệ Ryzen 3000 tiếp tục dùng socket AM4, X570 sẽ hỗ trợ PCIe 4.0 - Android

Socket AM4 của AMD có lẽ là socket được hỗ trợ lâu nhất bởi thế hệ Ryzen 3000 series ra mắt năm tới sẽ có thể chạy trên các bo mạch chủ dòng 300 và 400 series hiện tại và ngược lại, toàn bộ dòng Ryzen hiện có gồm Ryzen 1000 series và Ryzen 2000 series cũng chạy được trên nền tảng chipset mới là X570.

X570 leak.jpg
Dĩ nhiên là Ryzen 3000 series nếu dùng trên nền tảng bo cũ sẽ không được hỗ trợ một vài tính năng, chẳng hạn như PCIe 4.0 Theo tài liệu rò rỉ về...

Thế hệ Ryzen 3000 tiếp tục dùng socket AM4, X570 sẽ hỗ trợ PCIe 4.0

05/12/2018 07:05 AM