Thành phố New York duyệt mức lương tối thiểu cho tài xế Uber, Lyft - 17.22$/giờ - Android

Get it on Google Play

Thành phố New York duyệt mức lương tối thiểu cho tài xế Uber, Lyft - 17.22$/giờ - Android

Thành phố New York đã đồng ý duyệt đề xuất của Ủy ban taxi và xe Limousine New York về việc quy định mức lương tối thiểu dành cho lái xe công nghệ, hoạt động dưới các nền tảng chia sẻ xe như Uber, Lyft, Juno, Via... Mức lương tối thiểu được ấn định là 17.22$/giờ, cao hơn 2.22$ so với mức tối thiểu 15$/giờ của thành phố New York.

Sở dĩ mức lương tối thiểu cho tài xế công nghệ cao hơn 2.22$ là để bù đắp cho thuế thu nhập và thời gian chờ đợi để có khách đặt xe. Việc các tài xế công nghệ được...

Thành phố New York duyệt mức lương tối thiểu cho tài xế Uber, Lyft: 17.22$/giờ

06/12/2018 07:19 AM