Tự phát triển Tizen thay vì dùng wearOS của Google, Samsung đã có bước đi đúng - Android

Get it on Google Play

Tự phát triển Tizen thay vì dùng wearOS của Google, Samsung đã có bước đi đúng - Android

Quyết định đầu tư và phát triển hệ điều hành Tizen của riêng mình thay vì dùng wearOS của Google, Samsung đã hoàn toàn sáng suốt. Thực tế chứng minh Samsung đã có những bước tiến rất nhanh trong việc phát triển các thiết bị đeo thông minh thời gian vừa qua. Vì sao lại như vậy?

1. Sự đồng bộ giữa phần mềm và phần cứng

4573722_tinhte_samsung_galaxy_watch_active_vs_apple_watch_11.jpg
Có lẽ việc phụ thuộc vào hệ điều hành Android đã quá đủ để Samsung nhận ra được những rào cản trong việc thiếu sự phát triển đồng...

Tự phát triển Tizen thay vì dùng wearOS của Google, Samsung đã có bước đi đúng?

13/08/2019 06:22 AM