Tổng quan thị trường âm nhạc năm 2018 - Có được có mất - Android

Get it on Google Play

Tổng quan thị trường âm nhạc năm 2018 - Có được có mất - Android

Thị trường âm nhạc trong năm 2018 nếu xét về tổng quan thì có khá nhiều biến động, trong số đó đáng nhắc đến nhất chính là sự tăng trưởng mạnh mẽ của 1 số loại hình phân phối nhạc, trong khi đó 1 số khác lại giảm đến mức thảm hại, gần như đến mức chuẩn bị biến mất khỏi thị trường. Tổng lợi nhuận của thị trường âm nhạc tăng trưởng 9.7%, trong đó loại hình stream nhạc có phí tăng đến 32.9%. Lợi nhuận chung của mảng stream nhạc tăng 34% với tổng thị phần chiếm 46.9%. Trong khi đó loại hình...

Tổng quan thị trường âm nhạc năm 2018: Có được có mất

15/04/2019 06:34 AM