Tổng hợp chỗ mua và bộ quà tặng cho Galaxy Note 10 / Note 10+ chính hãng - Android

Get it on Google Play

Tổng hợp chỗ mua và bộ quà tặng cho Galaxy Note 10 / Note 10+ chính hãng - Android

Mình đang coi thử chỗ nào có giá Note 10 tốt và quà cũng tốt nên sẵn tiện tổng hợp thành 1 bài như thế này để anh em nào đang tính xúc Note 10 / Note 10+ tiện tham khảo. Anh em thấy mình thiếu cửa hàng nào thì hãy comment bổ sung nhé.

Lưu ý: giá gốc của Note 10 là 23,9 triệu đồng, của Note 10+ là 27,9 triệu đồng, áp dụng cho gần như mọi cửa hàng trong bài này. Nếu cửa hàng nào có giá khác thì mình sẽ ghi.

Hoanghamobile -...


Tổng hợp chỗ mua và bộ quà tặng cho Galaxy Note 10 / Note 10+ chính hãng

12/08/2019 01:15 PM