Tổng hợp Google I/O 2018 - AI khắp mọi miền quê - Android

Get it on Google Play

Tổng hợp Google I/O 2018 - AI khắp mọi miền quê - Android

Gần như câu nói nào của Google tại sự kiện Google IO 2018 cũng có chữ AI, machine learning, học hỏi tự động, trí tuệ nhân tạo... Và mọi sản phẩm mới của Google, từ Android P, Google Maps, Gmail cho đến xe tự hành, đều dựa vào AI để hoạt động một cách thông minh hơn. AI khắp mọi nơi, từ phần cứng đến phần mềm, từ web đến app, tương lai của Google chính là AI.

Android P: AI để xài máy thông minh hơn

Android P là cái đáng quan tâm nhất tại Google...

Tổng hợp Google I/O 2018: AI khắp mọi miền quê

11/05/2018 01:28 PM