Tại sao lúc đứng ở gần các tòa nhà cao tầng, gió có vẻ mạnh hơn bình thường - Android

Get it on Google Play

Tại sao lúc đứng ở gần các tòa nhà cao tầng, gió có vẻ mạnh hơn bình thường - Android

Chúng ta biết rằng gió là sự chuyển động của luồng không khí, hình thành bởi sự thay đổi của áp suất khí quyển, thường đi từ nơi có áp suất cao đến áp suất thấp. Việc xây dựng 1 cấu trúc lên đồng nghĩa với việc ngăn chặn dòng chảy bình thường của gió và thường gây ra 2 hiện tượng phổ biến sau:

  • Hiệu ứng Downdraught, nghĩa là khi gió va vào 1 tòa nhà, bị chặn lại, không còn nơi nào khác để đi, chúng sẽ bị đẩy xuống, đẩy lên hoặc đi vào các cạnh của tòa nhà. Áp lực không khí đi xuống...

Tại sao lúc đứng ở gần các tòa nhà cao tầng, gió có vẻ mạnh hơn bình thường?

12/08/2019 08:54 PM