Tại sao iPhone không có chế độ chụp thủ công - manual / pro - Android

Get it on Google Play

Tại sao iPhone không có chế độ chụp thủ công - manual / pro - Android

Có thể trên những chiếc iPhone 11 sắp tới, chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp (Pro) sẽ tiếp tục không được tích hợp. Đây là vấn đề mà nhiều anh em thích chụp ảnh quan tâm và thường xuyên nhắc tới, vì...
Có thể trên những chiếc iPhone 11 sắp tới, chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp (Pro) sẽ tiếp tục không được tích hợp. Đây là vấn đề mà nhiều anh em thích chụp ảnh quan tâm và thường xuyên nhắc tới, vì những chiếc điện thoại Android khác hầu như đều có tính năng chỉnh tay này. Mình có một số suy nghĩ cá nhân như sau:

Đầu tiên cần hiểu chế độ chuyên nghiệp (Pro) hay còn gọi được gọi là chế độ chỉnh tay thủ công (Manual) trên nhiều điện thoại Android, nó có lợi ích gì và có khác với chế độ chụp M (...

Tại sao iPhone không có chế độ chụp thủ công - manual / pro?

12/09/2019 06:24 AM