Tòa án Hà Lan từ chối chỉnh tuổi từ 69 xuống 49 của ông Emile Ratelband - Android

Get it on Google Play

Tòa án Hà Lan từ chối chỉnh tuổi từ 69 xuống 49 của ông Emile Ratelband - Android

Nếu anh em có theo dõi thông tin trên mạng thì chắc cũng để ý đến chuyện tháng trước ông Emile Ratelband đã đệ đơn ra tòa ở Arnhem đề nghị chỉnh sửa tuổi của mình từ 69 xuống còn 49 tuổi. Tuy nhiên yêu cầu này đã vừa bị tòa từ chối do các lý do liên quan đến việc có thể gây những hiểu lầm không đáng có cũng như các tiền lệ xấu trong việc thực thi luật pháp.

Theo như lý lẽ của ông Emile đưa ra thì tuổi sinh học của ông không phản ánh đúng tình trạng sức khỏe và tâm lý, gây ra những khó khăn...

Tòa án Hà Lan từ chối chỉnh tuổi từ 69 xuống 49 của ông Emile Ratelband

05/12/2018 07:45 PM