Tích hợp 5G vào smartphone có thể sẽ khiến giá tăng đến 300 USD - Android

Get it on Google Play

Tích hợp 5G vào smartphone có thể sẽ khiến giá tăng đến 300 USD - Android

CEO Pete Lau của One Plus cho biết việc tích hợp công nghệ 5G vào smartphone sẽ khiến giá của các sản phẩm tăng từ 200 - 300 USD. Xét đến việc One Plus vốn nổi tiếng với các dòng smartphone cấu hình mạnh giá mềm thừa nhận điều này, người dùng có lẽ nên chuẩn bị tinh thần trước mức giá rất cao của các smartphone 5G sẽ ra mắt vào năm sau.

Việc tích hợp công nghệ 5G sẽ làm tăng giá smartphone là điều đã được giới công nghệ dự báo từ trước, vấn đề chỉ còn là tăng bao nhiêu. Theo One Plus con số...

Tích hợp 5G vào smartphone có thể sẽ khiến giá tăng đến 300 USD

07/12/2018 06:57 AM