Sony Xperia XZ2 lộ giá bán tại Việt Nam - gần 20 triệu, ra mắt giữa tháng 4 - Android

Get it on Google Play

Sony Xperia XZ2 lộ giá bán tại Việt Nam - gần 20 triệu, ra mắt giữa tháng 4 - Android

Mới đây, Xperia XZ2 flagship của của Sony đã bất ngờ lộ giá bán và khoảng thời gian ra mắt dự kiến tại Việt Nam

30/03/2018 07:19 AM