Snapdragon 8cx (hoặc các đời sau) có thể là lựa chọn của Apple cho MacBook - Android

Get it on Google Play

Snapdragon 8cx (hoặc các đời sau) có thể là lựa chọn của Apple cho MacBook - Android

Chúng ta đã nghe râm ran chuyện Apple tự phát triển chip ARM dành cho laptop của mình để thay thế CPU Intel, và ngày đó đang tới gần. Với sự xuất hiện của Snapdragon 8cx, hiệu năng của vi xử lý ARM đã được đưa lên một tầm cao mới, và nó đã rất sát với dòng CPU tiết kiệm điện của Intel. Đây lại là phân khúc chip đang được dùng chủ yếu cho laptop mỏng...

Snapdragon 8cx (hoặc các đời sau) có thể là lựa chọn của Apple cho MacBook

07/12/2018 07:16 AM