Skype chuẩn bị được cập nhật tính năng thông dịch AI, hỗ trợ người khiếm thính trò chuyện video - Android

Get it on Google Play

Skype chuẩn bị được cập nhật tính năng thông dịch AI, hỗ trợ người khiếm thính trò chuyện video - Android

Ứng dụng trò chuyện Skype sẽ sớm được cập nhật tính năng thông dịch AI cho phép chuyển lời nói của người nghe và gọi thành văn bản hiển thị ngay trên màn hình. Do thuộc sở hữu của Microsoft, Skype sẽ sử dụng hệ thống trí thông minh nhân tạo để xử lí tương tự Powerpoint được Microsoft chính thức công bố vào tuần trước. Microsoft kì vọng sự hỗ trợ sẽ...

Skype chuẩn bị được cập nhật tính năng thông dịch AI, hỗ trợ người khiếm thính trò chuyện video

07/12/2018 05:35 PM