Samsung và Apple lại ra tòa để tranh luận về số tiền phải trả của vụ án năm 2012 - Android

Get it on Google Play

Samsung và Apple lại ra tòa để tranh luận về số tiền phải trả của vụ án năm 2012 - Android

Apple Samsung lại lôi nhau ra tòa cho vụ án từ tận năm 2012 đến giờ, Samsung tuy đã bị tòa tuyên thua cuộc nhưng hai bên vẫn chưa đồng ý về khoản tiền bồi thường mà Samsung phải trả. Vấn đề mà hai bên đang tranh cãi là liệu thiệt hại của Apple phải chịu do Samsung copy iPhone, iPad có nên được tính dựa trên tổng giá trị của các sản phẩm không, hay...

Samsung và Apple lại ra tòa để tranh luận về số tiền phải trả của vụ án năm 2012

16/05/2018 01:12 PM