Samsung tăng tốc sản xuất Galaxy Note 9 để ra mắt trước iPhone Xs - Android

Get it on Google Play

Samsung tăng tốc sản xuất Galaxy Note 9 để ra mắt trước iPhone Xs - Android

Samsung muốn ra mắt Galaxy Note 9 trước iPhone Xs, từ đó có thêm vài tuần bán máy trước khi mẫu điện thoại của Apple xuất hiện trên thị trường.

01/04/2018 02:33 AM