Samsung Galaxy Note 8 giảm giá 2,9 triệu đồng - Android

Get it on Google Play

Samsung Galaxy Note 8 giảm giá 2,9 triệu đồng - Android

Khi mua siêu phẩm Samsung Galaxy Note 8 ở thời điểm này, khách hàng sẽ được giảm giá bán 2,9 triệu đồng.

01/04/2018 04:08 AM