Sự sụp đổ của ZTE sẽ khiến Mỹ thiệt hại 2,3 tỷ USD mỗi năm - Android

Get it on Google Play

Sự sụp đổ của ZTE sẽ khiến Mỹ thiệt hại 2,3 tỷ USD mỗi năm - Android

Như mình đã chia sẻ trước đó, ZTE vừa ngưng toàn bộ các hoạt động quốc tế sau lệnh cấm vận 7 năm của chính phủ Mỹ. Tuy vậy điều này cũng đồng nghĩa với Mỹ sẽ chịu thiệt hại không nhỏ về kinh tế, với ước tính lên đến 2,3 tỷ USD hằng năm.

2,3 tỷ USD là số tiền mà ZTE đã trả cho 211 đối tác từ Mỹ vào năm 2017, trong đó mỗi công ty lớn như Qualcomm, Broadcom, Intel và Texas Instrument đều được...

Sự sụp đổ của ZTE sẽ khiến Mỹ thiệt hại 2,3 tỷ USD mỗi năm

13/05/2018 10:35 AM