Sự khác nhau giữa 2 băng tần mạng 5G - mmWave vs Sub-6GHz, Việt Nam chưa biết sẽ dùng băng tần nào - Android

Get it on Google Play

Sự khác nhau giữa 2 băng tần mạng 5G - mmWave vs Sub-6GHz, Việt Nam chưa biết sẽ dùng băng tần nào - Android

Về cơ bản, 5G thì vẫn là 5G, tuy nhiên nó chia làm 2 dải tần khác nhau: 5G sub-6GHz (còn viết tắt là sub-6), và mmWave (milimeter wave). Sự khác biệt của hai anh bạn này đến từ tần số hoạt động của nó, và tùy quốc gia mà 5G có thể được triển khai ở một hoặc cả hai dải tần nói trên.

Tần số cao hơn có nghĩa là tốc độ nhanh hơn

Dải tần mmWave kéo dài từ tần số 30GHz đến 300GHz, tức là nằm giữa sóng vi ba và sóng hồng ngoại. mmWave có thể được dùng cho các chuẩn kết nối...

Sự khác nhau giữa 2 băng tần mạng 5G: mmWave vs Sub-6GHz, Việt Nam chưa biết sẽ dùng băng tần nào?

05/12/2018 07:20 AM