Sở Mật Vụ Mỹ thử nghiệm công nghệ nhận diện khuôn mặt ở Nhà Trắng - Android

Get it on Google Play

Sở Mật Vụ Mỹ thử nghiệm công nghệ nhận diện khuôn mặt ở Nhà Trắng - Android

Nếu xem phim White House Down thì anh em cũng thấy là Nhà Trắng ở Mỹ vừa là nơi làm việc của tổng thống thì còn là một địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng, đón tiếp hàng ngàn lượt khách ghé thăm mỗi ngày. Chính vì vậy, công việc bảo vệ Nhà Trắng và những người làm việc ở đó luôn được Bộ An Ninh Nội Địa Mỹ đặc lên hàng đầu.

Vừa qua, Bộ An Ninh Nội Địa Mỹ phát đi thông tin cho biết Sở Mật Vụ Hoa Kỳ, cơ quan trực thuộc Bộ An Ninh đã áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt ở bên trong và ngoài...

Sở Mật Vụ Mỹ thử nghiệm công nghệ nhận diện khuôn mặt ở Nhà Trắng

06/12/2018 06:35 AM