Số lượng người chọn nâng cấp lên iPhone XS và XS Max cao hơn dự kiến - Android

Get it on Google Play

Số lượng người chọn nâng cấp lên iPhone XS và XS Max cao hơn dự kiến - Android

Theo khảo sát của hãng phân tích Piper Jaffray, 39% người dùng iPhone hiện nay khi nâng cấp sẽ chọn iPhone XS hoặc XS Max với tỉ lệ 50/50. Con số này cao hơn dự đoán ban đầu của các nhà phân tích, nhưng vẫn rất khiêm tốn so với nhu cầu lên iPhone Xr, 7 hoặc 8.

Khảo sát của Piper Jaffray được thực hiện trên hơn 700 người đang dùng iPhone, với câu hỏi rằng họ sẽ chọn mẫu iPhone nào nếu nâng cấp trong năm nay. 39% chọn iPhone XS hoặc XS Max, trong khi 61% chọn Xr, 7 hoặc 8. Trước đó thì các...

Số lượng người chọn nâng cấp lên iPhone XS và XS Max cao hơn dự kiến

02/10/2018 07:13 PM