Sẽ không còn thông báo app bị treo nữa, Android P tự đóng app khi nó treo - Android

Get it on Google Play

Sẽ không còn thông báo app bị treo nữa, Android P tự đóng app khi nó treo - Android

Đã bao giờ bạn thấy máy Android đang chạy mà hiện ra hộp thoại ghi là "Ứng dụng không phản hồi", sau đó bạn nhấn nút Chờ và hi vọng app sẽ chạy lại nhưng không bao giờ nó chạy được phải thoát tay? Trải nghiệm này rõ là không tốt, và Android P sẽ chấm dứt điều đó bằng cách cho phép một app tự động thoát (crash) nếu nó bị treo, không cần hỏi bạn nữa. Ngoài chuyện khiến người dùng đỡ phiền hơn, nó còn là động lực để lập trình viên khắc phục lỗi của mình sớm nhất có thể và tối ưu lại ứng dụng để...

Sẽ không còn thông báo app bị treo nữa, Android P tự đóng app khi nó treo

16/05/2018 12:56 PM