Sân bay Incheon của Hàn Quốc phát triển hệ thống quét mống mắt, tương lai không cần dùng passport - Android

Get it on Google Play

Sân bay Incheon của Hàn Quốc phát triển hệ thống quét mống mắt, tương lai không cần dùng passport - Android

Truyền thông Hàn Quốc cho biết sân bay Incheon của nước này đang phát hiện hệ thống quét mống mắt để xác định danh tính nhân viên. Đồng thời sân bay cũng hướng tới việc áp dụng phương pháp nhận dạng sinh trắc cho tất cả người dùng trong năm 2020. Nếu áp dụng thành công cho hệ thống check-in hành khách, điều này hứa hẹn sẽ cho phép bạn lên máy bay mà không cần phải mang theo passport.

Hiện tại thì sân bay Incheon đã dựng bốt an ninh sử dụng công nghệ quét mống mắt dành cho nhân viên tại trụ...

Sân bay Incheon của Hàn Quốc phát triển hệ thống quét mống mắt, tương lai không cần dùng passport?

01/10/2018 06:32 PM