Robot 2 chân của Boston Dynamics đã có thể tự di chuyển không cần dây, nhảy vượt vật cản - Android

Get it on Google Play

Robot 2 chân của Boston Dynamics đã có thể tự di chuyển không cần dây, nhảy vượt vật cản - Android

Trong hai đoạn video bên dưới, các bạn sẽ thấy sự phát triển của robot của Boston Dynamics qua từng năm cũng như khả năng tự di chuyển dựa trên dữ liệu bản đồ đã định sẵn. Mới chỉ năm ngoái thôi, con robot có hình dáng người Atlas của hãng này phải gắn dây kết nối khi di chuyển và khá gượng gạo nhưng năm nay thì nó đã không cần dây nối và di chuyển rất linh hoạt, khả năng vượt chướng ngại vật cũng ấn tượng.

Atlas không phải con robot mới mà nó đã được Boston Dynamics nghiên cứu từ lâu với...

Robot 2 chân của Boston Dynamics đã có thể tự di chuyển không cần dây, nhảy vượt vật cản

12/05/2018 03:33 AM