Rủ anh em Tinh tế tham gia hiến máu nhân đạo, sáng thứ 7 21/9/2019 - Android

Get it on Google Play

Rủ anh em Tinh tế tham gia hiến máu nhân đạo, sáng thứ 7 21/9/2019 - Android

Tinh tế kết hợp với BTH (Bệnh viện Truyền máu Huyết học) tổ chức chương trình Hiến máu nhân đạo và kêu gọi anh em tham gia chung tay vì cộng đồng. Vì sao nên đi hiếu máu? Theo WHO, hiện chưa có...
Tinh tế kết hợp với BTH (Bệnh viện Truyền máu Huyết học) tổ chức chương trình Hiến máu nhân đạo và kêu gọi anh em tham gia chung tay vì cộng đồng.

Vì sao nên đi hiếu máu?
Theo WHO, hiện chưa có dược phẩm gì có thể thay thế được máu. Mỗi năm, nước ta cần 1.8 triệu đơn vị máu dùng cho điều trị.

Mỗi 2 giây có 1 người cần được truyền máu. Mỗi 15 phút, 1 đơn vị cứu được 3 mạng người. Chỉ có 3% dân số tình nguyện đi hiến máu.

Người đi hiến máu có lợi ích gì?
  1. ...

Rủ anh em Tinh tế tham gia hiến máu nhân đạo, sáng thứ 7 21/9/2019

11/09/2019 07:00 PM