Rốt cuộc Tumblr đã được bán cho WordPress thay vì PornHub - Android

Get it on Google Play

Rốt cuộc Tumblr đã được bán cho WordPress thay vì PornHub - Android

Hồi tháng 5, Pornhub đã đòi mua lại dịch vụ blog Tumblr nhằm đưa nội dung 18+ trở lại nhưng đáng tiếc, Tumblr đã vừa được bán cho chủ của WordPress.

Tumblr được bán cho Yahoo năm 2013 sau đó Verizon mua lại Yahoo và dịch vụ blog này nghiễm nhiên thuộc về tập đoàn viễn thông Mỹ. Tuy nhiên Verizon muốn bán Tumblr vì mảng kinh doanh này không mang lại lợi nhuận như mong đợi và đến hôm nay,...

Rốt cuộc Tumblr đã được bán cho WordPress thay vì PornHub

13/08/2019 05:59 AM