Qualcomm đặt cược tương lai vào 5G - 5G khắp nơi, mọi lĩnh vực - Android

Get it on Google Play

Qualcomm đặt cược tương lai vào 5G - 5G khắp nơi, mọi lĩnh vực - Android

Tại sự kiện Snapdragon Summit đang dễn ra tại Hawaii, Qualcomm cho biết rằng 5G sẽ là tương lai mà họ dồn nhiều sức vào, mở rộng ra khỏi biên giới của điện thoại vươn tới cả xe hơi, drone, thành phố thông minh... nói chung là mọi thiết bị cần kết nối mạng. Qualcomm thậm chí còn thử nghiệm 5G tại khách sạn mình ở ngay từ hôm nay và những thiết bị đầu tiên sẽ xuất hiện trong 2019.

Với Qualcomm, 5G có thể mở ra nhiều tiềm năng mới cho mọi lĩnh vực, nhờ vào tốc độ cao, độ ổn định tốt và khả...

Qualcomm đặt cược tương lai vào 5G: 5G khắp nơi, mọi lĩnh vực

05/12/2018 07:02 AM