Phụ đề tiếng Việt Phim Game Of Thrones Phần 8, Tập 1 - Android

Get it on Google Play

Phụ đề tiếng Việt Phim Game Of Thrones Phần 8, Tập 1 - Android

Chào anh em, vậy là Phần 8 tập 1 đã được chiếu rồi. Phụ đề Việt chắc là nhiều người làm, nhưng hôm nay phim mới ra, vợ mình lại muốn xem ngay nên mình dịch luôn cho vợ xem chứ không chờ anh em dịch. Sẵn up lên đây để anh em nào muốn xem phần này xem luôn nhé.

Không rõ tập 1 tên gì luôn, IMDb thì nói là Winterfell, còn Phim và Subscense thì nói là Kings Landing.

Bản này chạy tốt cho WebDL 1080 lẫn 720 nhé

Lần đầu dịch Sub có gì sai sót mong anh em thông cảm nhé và góp ý nhé
Chúc anh em...

Phụ đề tiếng Việt Phim Game Of Thrones Phần 8, Tập 1

15/04/2019 06:59 PM