Nokia trình diễn giải pháp Smart City ở Hà Nội - quản lý môi trường, giao thông, rác thải... - Android

Get it on Google Play

Nokia trình diễn giải pháp Smart City ở Hà Nội - quản lý môi trường, giao thông, rác thải... - Android

Nokia cho biết họ vừa trình diễn giải pháp Trung tâm điều hành tích hợp (ntegrated Operations Center) cùng với Viettel ở Hà Nội để phục vụ cho việc vận hành một thành phố thông minh. Trung tâm này có khả năng truy cập vào nhiều cơ sở hạ tầng có sẵn, chẳng hạn như các cảm biến môi trường, mật độ giao thông gắn khắp thành phố, hệ thống quản lý chất thải hay vào camera để xem xét tình trạng kẹt xe, an ninh của nhiều khu vực. Nokia nói giải pháp của họ sẽ giúp các nhà cung cấp dịch vụ như...

Nokia trình diễn giải pháp Smart City ở Hà Nội: quản lý môi trường, giao thông, rác thải...

04/10/2018 06:18 AM