Nokia 1 chạy Android Oreo lên kệ, giá 1,9 triệu đồng - Android

Get it on Google Play

Nokia 1 chạy Android Oreo lên kệ, giá 1,9 triệu đồng - Android

Nokia 1 hệ điều hành Android Oreo đã bắt đầu khởi bán với giá rẻ chưa tới 2 triệu VNĐ nhưng có các ứng dụng tiện ích thiết yếu của Google.

31/03/2018 01:55 PM