Những cách khắc phục 'Chữa cháy' khi dung lượng iCloud báo đầy - Android

Get it on Google Play

Những cách khắc phục 'Chữa cháy' khi dung lượng iCloud báo đầy - Android

Những người dùng iPhone sẽ được Apple mặc định cho 5 GB iCloud miễn phí,
Nhưng thực tế thì 5 GB iCloud là quá hạn hẹp, nó thậm chí không đủ để bạn có thể backup dữ liệu iPhone của bạn khi mua điện thoại mới (ở mức người dùng cơ bản)

Sự ít ỏi này sẽ khiến một thời gian sau bạn không tải App, chụp ảnh, hay thậm chí chụp xong phải xoá ngay (xoá không lưu thùng rác). Và iPhone sẽ cứ thông báo mãi về Dung lượng iCloud, sẽ gây phiền toái cho chúng ta.

Khac_Phuc_iCloud_TInhte_1.jpg

Tuy cơ bản...

Những cách khắc phục "Chữa cháy" khi dung lượng iCloud báo đầy

07/12/2018 01:29 PM