Những điểm Android P Developer Preview 2 chưa làm tốt - Android

Get it on Google Play

Những điểm Android P Developer Preview 2 chưa làm tốt - Android

Trong bản Android P Developer Preview 2 mới phát hành hôm qua, có 3 điểm mình chưa hài lòng: cử chỉ cảm ứng làm chưa tới, cách kích hoạt Multi Window khó hơn nhiều so với trước và vấn đề status bar rối vẫn chưa có hướng giải quyết tốt nào cả. Tất nhiên mình sẽ không nói về hiệu năng, pin hay độ mượt vì bản Android Preview thì chắc chắn các yếu tố này không thể phản ánh cho bản chính thức sau này.

Cử chỉ cảm ứng nửa vời

Có vẻ như Google vẫn chưa làm hết sức mình trong bản update...

Những điểm Android P Developer Preview 2 chưa làm tốt

12/05/2018 05:48 AM