Những điều cần biết về Hiệu suất khí nạp - Volumetric Efficiency của động cơ - Android

Get it on Google Play

Những điều cần biết về Hiệu suất khí nạp - Volumetric Efficiency của động cơ - Android

Volumetric Efficiency - VE gọi nôm na trong tiếng Việt là hiệu suất nạp khí của động cơ, được thể hiện bằng tỉ số giữa "tỉ trọng của hòa khí trong xi lanh ngay sau kì nạp đầu kì nén" chia cho "tỉ trọng của hòa khí tại họng nạp" – theo wikipedia. Hiểu đơn giản hơn nữa thì đây có thể gọi là tỉ số giữa khối lượng không khí nạp được sau kì nạp (xupap nạp xả đã đóng) so với cùng lượng thể tích không khí của buồng đốt tính ở áp suất khí quyển.

Sau khi anh em đọc 7x7=49 lần mấy câu phía trên mà...

Những điều cần biết về Hiệu suất khí nạp - Volumetric Efficiency của động cơ

15/04/2019 06:03 PM