Nhà mạng Anh bắt đầu loại bỏ thiết bị viễn thông của Huawei - Android

Get it on Google Play

Nhà mạng Anh bắt đầu loại bỏ thiết bị viễn thông của Huawei - Android

Tập đoàn viễn thông của Anh là BT Group Plc vừa công bố kế hoạch loại bỏ thiết bị của Huawei khỏi hệ thống mạng 4G của họ trong vòng 2 năm tới. Bên cạnh đó nhà mạng này cũng từ chối cho Huawei tham gia đấu thầu thiết bị mạng 5G.

BT cho biết kế hoạch này nằm trong chiến lược nội bộ của tập đoàn, qua đó đẩy thiết bị của Huawei khỏi hạ tầng mạng viễn thông vì quan ngại nguy cơ bảo mật. Tuy vậy BT cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục sử dụng những thiết bị của Huawei ở những phần được xem là "an toàn"...

Nhà mạng Anh bắt đầu loại bỏ thiết bị viễn thông của Huawei

06/12/2018 07:04 AM