Nhà khoa học chịu trách nhiệm về chỉnh sửa gene con người đang bị mất tích - Android

Get it on Google Play

Nhà khoa học chịu trách nhiệm về chỉnh sửa gene con người đang bị mất tích - Android

Hiện tại nhà khoa học He Jiankui được cho là đang bị "mất tích". Lý do chắc chắn có liên quan đến sự kiện vừa gây shock giới khoa học khi ông này công bố đã sử dụng hệ thống CRISPR để chỉnh sửa gene của con người để cho sinh ra những đứa trẻ có khả năng miễn nhiễm với HIV.

Các thông tin khác anh em có thể đọc trong bài của mod @P.W tại đây:...

Nhà khoa học chịu trách nhiệm về chỉnh sửa gene con người đang bị mất tích

05/12/2018 10:20 PM