Nghiên cứu khoa học - Tuổi tác ảnh hưởng lên cách bạn nhìn bức vẽ này - Android

Get it on Google Play

Nghiên cứu khoa học - Tuổi tác ảnh hưởng lên cách bạn nhìn bức vẽ này - Android

Một nghiên cứu khoa học khẳng định rằng tuổi tác của bạn ảnh hưởng lên cách bạn nhìn vào bức vẽ ảo ảnh quang học "Vợ và mẹ" nổi tiếng này. Vậy bạn nhìn thấy gì?

Bức vẽ này xoay quanh nhận thức về khuôn mặt: Bạn có thể nhìn thấy một cô gái trẻ đang quay đi hoặc chân dung của một bà cụ nhìn chăm chú về phía bên trái. Tuy nhiên, mỗi lần bạn chỉ có thể nhìn thấy một trong hai hình ảnh trên.1.jpg
"Vợ và mẹ" là một trong...

Nghiên cứu khoa học: Tuổi tác ảnh hưởng lên cách bạn nhìn bức vẽ này

06/12/2018 06:43 PM