Ngồi thử hàng ghế thứ 3 trên Toyota Avanza và Rush - chỉ phù hợp cho những hành trình ngắn - Android

Get it on Google Play

Ngồi thử hàng ghế thứ 3 trên Toyota Avanza và Rush - chỉ phù hợp cho những hành trình ngắn - Android

Toyota Avanza và Toyota Rush đều là những mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ có hàng ghế thứ 3 dạng 5+2 chỗ ngồi. Với sự xuất hiện thêm nhiều các mẫu xe như vậy giúp thị trường có thêm nhiều lựa chọn. Vị trí ngồi của hai mẫu xe này chỉ phù hợp cho những hành trình nhỏ bởi khoảng để chân hơi thiếu không gian, dù vẫn có thể hy sinh một chút với người ngồi hàng ghế thứ 2 có thể đẩy lên....

Ngồi thử hàng ghế thứ 3 trên Toyota Avanza và Rush: chỉ phù hợp cho những hành trình ngắn

01/10/2018 07:29 PM