Người khác có thể xem tiền lương của bạn chỉ bằng tên + ngày sinh lấy từ Facebook - Android

Get it on Google Play

Người khác có thể xem tiền lương của bạn chỉ bằng tên + ngày sinh lấy từ Facebook - Android

Bọn mình vừa phát hiện một cách lấy dữ liệu của bất kì ai, miễn là bạn biết được tên và ngày sinh của họ lấy từ bất kì nguồn nào, ví dụ dễ nhất là lấy từ Facebook. Bài này để cảnh báo về sự nguy hiểm của việc công khai thông tin lên mạng.

Bước số 1: Vào trang web baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx, nhập tên, ngày tháng năm sinh và tỉnh thành sinh sống của người muốn tra cứu. Nhập đầy...

Người khác có thể xem tiền lương của bạn chỉ bằng tên + ngày sinh lấy từ Facebook

15/05/2018 06:02 AM