Người dùng thích sử dụng Galaxy S9 màn hình...phẳng hơn là màn hình cong - Android

Get it on Google Play

Người dùng thích sử dụng Galaxy S9 màn hình...phẳng hơn là màn hình cong - Android

Bên cạnh hầu hết những người dùng iPhone X đã và đang tập chấp nhận sống chung với 'tai thỏ' thì một bộ phận khác dùng flagship Samsung lại tha thiết...

31/03/2018 04:53 AM