Nếu thích làm data và AI, mời bạn thử học với HasBrain - Android

Get it on Google Play

Nếu thích làm data và AI, mời bạn thử học với HasBrain - Android

HasBrain là một tổ chức phi lợi nhuận làm ra bởi một số bạn trẻ thích data và lập trình, họ thành lập với mục đích đào những bạn làm data mà thị trường lao động thực sự cần. Ở Việt Nam HasBrain có một số khóa học dạy về machine learning (hay rộng hơn là AI), về công việc của một data scientist, cũng như các khóa về kĩ thuật dữ liệu (data engineering). Hôm bữa mình đi cà phê với mấy bạn bên HasBrain, thấy các khóa này khá hay và thực tế nên giới thiệu lên Tinh tế để anh em nào có nhu cầu thì...

Nếu thích làm data và AI, mời bạn thử học với HasBrain

20/04/2019 06:02 AM