Microsoft lại không trang bị USB-C trên Surface Pro 6 và Surface Laptop 2 - Android

Get it on Google Play

Microsoft lại không trang bị USB-C trên Surface Pro 6 và Surface Laptop 2 - Android

Hôm trước khi Tinh tế trên tay chiếc Surface Pro 6 đã không thấy cổng USB-C, và nay nguồn tin của trang WinFuture cũng khẳng định lại rằng cả Surface Pro 6 lẫn Surface Laptop 2 đều không sử dụng kết nối đời mới này. Chưa rõ lý do vì sao bởi...

Microsoft lại không trang bị USB-C trên Surface Pro 6 và Surface Laptop 2?

01/10/2018 04:02 PM