Material Design sẽ đẹp hơn, các app Android sẽ khác biệt nhau hơn - Android

Get it on Google Play

Material Design sẽ đẹp hơn, các app Android sẽ khác biệt nhau hơn - Android

Tại Google I/O 2018, hãng đưa ra một công cụ mới tên là Material Theming để lập trình viên có thể thiết kế app theo phong cách Material Design một cách dễ dàng hơn và có nét riêng hơn. Lý do Google làm ra công cụ này là vì chỉ dẫn của Material Design hồi lúc đầu đã tạo ra nhiều ứng dụng quá giống nhau, không có nét riêng, thậm chí giống luôn cả app do Google làm ra nên người dùng khó phân biệt được họ đang sử dụng ứng dụng nào.

Material Theming là giải pháp cho vấn đề này, nó có thể kết hợp...

Material Design sẽ đẹp hơn, các app Android sẽ khác biệt nhau hơn

14/05/2018 03:33 PM